GT Psicologia Forense a la pràctica (Tarragona)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Psicologia Forense a la pràctica (Tarragona)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
ORIANA ANDREA MOSQUERA MUÑOZ Coordinador/a

Objectiu general


  • Crear un espai actiu de reflexió, aprenentatge teòric i pràctic de les metodologies de la psicologia forense, especialitzats en casos dins les jurisdiccions civil i penal.


Objectius específics


  • Proposta d'activitats teòriques i/o pràctiques enfocades als processos de: Valoració de competències parentals, valoració de modificació de mesures, valoració de menors, violència de gènere, ASI, valoració de la víctima, valoració de víctimes de mobbing, valoració de l'investigat, maltractament infanto juvenil i violència domèstica. 

  • Creació d'espais de reunió, resolució de dubtes i reflexió sobre casos dins la jurisdicció civil i penal a nivell teòric, pràctic i les seves implicacions deontològiques.

  • Participació en congressos i activitats d'interès professional vinculats als processos civils i penals.