GT Estudi de psicologia forense (Girona)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Estudi de psicologia forense (Girona)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
ROSER SALIS DONJO Coordinador/a
Objectius 
  • Realitzar reunions mensuals.

  • Realitzar sessions de revisió de casos i interconsulta trimestrals. 

  • Revisió documental actualitzada sobre presa de decisions en temes de família. 

  • Mantenir contacte amb el grup de treball de coordinació parental i treballar-hi en col·laboració. 

  • Publicar un article a la premsa o revista especialitzada per tal de donar a conèixer a la comunitat el treball del psicòleg o psicòloga forense. 

  • Organitzar un curs de formació amb continguts vinculats a la nostra àrea de treball. 

  • Millorar els nostres coneixements dels aspectes deontològics més rellevants en la nostra tasca professional i fer-ho extensiu a altres col·legiats i col·legiades a qui pugui ser d'interès. 

  • Actuar com a consultoria per a altres professionals.