GT DCL i demències

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT DCL i demències

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
MAGDALENA CASTELLVI SAMPOL Coordinador/a
Objectius 
  • Conèixer i consensuar criteris i protocols d'exploració neuropsicològica per als diferents tipus de demències i el DCL. 

  • Fer un recull de les diferents activitats i mètodes d'intervenció cognitiva i revisar-ne la idoneïtat i efectivitat. 

  • Conèixer els diferents projectes de recerca dins l'àmbit del DCL i les demències que s'estan realitzant a Catalunya i, si s'escau, promoure col·laboracions. 

  • Difondre el coneixement i formació en neuropsicologia i DCL- Demències a través d'activitats formatives al COPC.