GT En Neuropsicología dels trastorns del moviment – GT-NPSTM

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT En Neuropsicología dels trastorns del moviment – GT-NPSTM

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
SAÜL MARTÍNEZ HORTA Coordinador/a
Objectiu general  
  • Constituir una plataforma d’experts i expertes en neuropsicologia i trastorns del moviment que promogui el desenvolupament del coneixement en aquesta àrea, potenciant la formació, promoció de la salut i facilitant la organització, coordinació i execució de projectes de recerca. 

Objectius específics  
  • Definir un grup de membres amb interès en aquesta àrea que a través de la seva demostrada expertesa participin activament en la promoció del coneixement sobre la neuropsicologia dels trastorns del moviment, la seva avaluació, l’estudi dels mecanismes implicats i els seus elements definitoris. 

  • Agilitzar la difusió del coneixement adquirit fent-lo extensible als professionals, la societat en general i a la població afectada. 

  • Promoure línies de recerca coordinades des del grup de treball, incentivant la col·laboració multicèntrica.