GT de Neurociències i educació (interseccions Neuropsicologia i Educació)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT de Neurociències i educació (interseccions Neuropsicologia i Educació)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
JOSE JOAQUIM SERRABONA MAS Coordinador/a
Objectius generals 
 • Crear un espai de reflexió, treball i activitats que promoguin les neurociències aplicades al món educatiu, difonent el model que integra la visió neuropsicològica i el seu valor afegit en el marc dels diferents àmbits d'actuació dins de la psicologia. 

 • Tenir un espai organitzat dins el COPC per difondre entre els col·legiats i col·legiades interessats els conceptes bàsics i funcionament de les neurociències, i les últimes investigacions i avenços en la teoria i l'educació. A més ens interessa estar en contacte amb altres grups de treball del COPC, per poder realitzar intercanvis i propostes de treball conjunt. 

 • Potenciar la participació col·legial a base de propostes d'intercanvi experiències, formacions i projectes. 

 • Difondre periòdicament entre els col·legiats el nucli del treball que vagi realitzant. 

 • Promoure la informació i la formació dels col·legiats i col·legiades en els temes propis el grup. 

 • Crear una base de dades amb les investigacions més recents sobre el tema i posar-la a disposició dels col·legiats i col·legiades. 


Objectius específics 

 • Donar a conèixer els diferents enfocaments i tècniques neuroeducatives aplicables en les diverses situacions educatives i d'atenció a la diversitat. 

 • Donar a conèixer els principis i estratègies metodològiques neuroeducatives que facilitin el procés ensenyament-aprenentatge. 

 • Determinar dins del mateix grup les àrees específiques a treballar al llarg de l'any. 

 • Promoure activitats relacionades amb les neurociències i l'educació, proposant el desenvolupament d'esdeveniments, formació, grups d'intercanvi d'experiències, etc.  

 • Ser un grup d'intervenció de casos pràctics 

 • Fer difusió, promoció i recerca. 

 • Elaborar, una base documental de temes vinculats a la neuroeducació. 

 • Col·laborar amb altres grups que fan recerca en aquest camp. 

 • Organitzar una formació seriosa i de profunditat en el camp de la neurociència aplicada al món educatiu.