GT Neuropsicologia infantojuvenil

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Neuropsicologia infantojuvenil

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
ANDREA PALACIO NAVARRO Coordinador/a
ANNA LÓPEZ SALA Coordinador/a
Objectius 
  • Potenciar el desenvolupament professional, tècnic i científic, del neuropsicòleg o neuropsicòloga en l'àmbit infantil i juvenil. 

  • Defensar una atenció neuropsicològica especialitzada i de qualitat al sistema sanitari públic i privat que doni garanties als usuaris i usuàries. 

  • Potenciar i assessorar activitats de recerca orientades a la millora de la qualitat en la pràctica clínica diària. 

  • Informar i difondre sobre la formació en neuropsicologia infantil i juvenil. 

  • Consensuar protocols de treball per a diverses patologies. 

  • Posar en comú eines i barems d'avaluació neuropsicològica infantil i juvenil. 

  • Difondre a la resta dels col·legiats i col·legiades l'evidència científica que ens permet recomanar o no tractaments neurorehabilitadors en edat infantil i juvenil. 

  • Publicar i difondre a través del COPC diferents treballs d'investigació directament relacionats amb la neuropsicologia infantil i juvenil. 

  • Vehicular la comunicació amb altres col·lectius implicats en l'àmbit de la salut, l'educació i la psicologia clínica.