GT en Pràctiques lúdiques en Psicologia (Lleida)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT en Pràctiques lúdiques en Psicologia (Lleida)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
NURIA VITA BARRULL Coordinador/a

Objectius generals:

  • Posar en comú aquelles pràctiques de caràcter lúdic que desenvolupen els i les professionals col·legiades del territori lleidatà des de l’àmbit sanitari/clínic, educatiu i neuropsicològic.

  • Promoure l’establiment de sinèrgies entre professionals i organismes per desenvolupar projectes que s’enfoquin en l’ús de recursos lúdics amb objectius psicològics. 

  • Oferir formació/difusió d’experiències i evidències científiques de pràctiques lúdiques  en psicologia.

 

Objectius específics

  • Generar un banc de recursos lúdics per a col·legiats i col·legiades de la delegació de Lleida que inclogui propostes de pràctiques lúdiques de forma estructurada, materials lúdics per consulta i préstec (com jocs de taula o llibres que abordin aquesta temàtica) i articles científics que explorin l’impacte d’aquestes pràctiques.

  • Elaborar materials de difusió a disposició dels col·legiats i col·legiades en diferents formats sobre les evidències d’aquestes pràctiques.

  • Formar als integrants del grup de treball en pràctiques lúdiques com la gamificació o l’aprenentatge basat en el joc amb jocs de taula, jocs de rol, joc lliure, joc simbòlic,… per tal que puguin conèixer les possibles aplicacions en el seu àmbit professional i la evidència de les mateixes.

  • Organitzar activitats formatives i de divulgació que permetin traslladar el treball efectuat en el grup de treball al conjunt de col·legiats i col·legiades