COPC
Notícies d'àmbit general, amb afectació a tot Catalunya

Dilluns 16 de maig comença la campanya electoral de les eleccions a Junta de Govern del COPC
El Col·legi col·labora amb el programa Carnet Jove de la Generalitat

Tan important és la salut física com la salut mental o psicològica. I en aquest sentit la psicologia pren especial rellevància en un període determinant com és l’adolescència i la joventut, una etapa caracteritzada per canvis ràpids i significatius.

El programa del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi Oficial de Psicologia col·laboren en un esforç per normalitzar i promocionar la figura del psicòleg entre els joves. Amb aquesta col·laboració els psicòlegs i les psicòlogues col·legiats podran formar part del projecte i oferir els seus serveis.

Com a conseqüència d’aquest acord els joves beneficiaris del Carnet Jove podran comptar amb professionals de la psicologia col·legiats, fet que assegura una atenció de qualitat, que atendran als joves amb el descompte habitual ofert per la xarxa de col·laboradors.

En què consisteix la col·laboració amb el Carnet Jove?

El Carnet Jove aporta beneficis notables i no té cap cost addicional al descompte voluntari que cada persona, empresa o entitat decideix aplicar en els seus serveis o productes.

Gràcies a la col·laboració amb el Carnet Jove tindràs publicitat de franc, i podràs tenir accés al públic jove fàcilment, a través d’una marca molt reconeguda entre aquest segment.

En aquest enllaç pots consultar els beneficis per als col·laboradors.

Per a més informació o per donar-se d’alta com a col·laborador:

www.carnetjove.cat


El Govern avança amb el Programa per a l'elaboració del Pacte Nacional de Salut Mental

El Consell Executiu va aprovar el novembre de 2021 la creació del Programa per a l’elaboració del Pacte Nacional de Salut Mental, un programa que té l’objectiu d’impulsar i liderar les polítiques en l’àmbit de la salut mental i el benestar emocional, i acabar construint un Pacte Nacional per la salut Mental integral i comunitari, que posi les persones amb problemàtica de salut mental i addiccions i les seves famílies al centre.

Es tracta d’impulsar un projecte de país on tots els actors implicats (departaments de la Generalitat amb responsabilitats sobre salut mental i benestar emocional, els governs locals i les entitats socials) treballin de manera coordinada i col·laborativa, en línia amb les directrius europees i amb les noves tendències mundials en salut mental.

Així, aquest dimarts dia 10 de maig, s'ha celebrat una reunió entre els agents responsables del Pacte i els psicòlegs Guillermo Mattioli, degà del COPC, i Oscar Pino, membre del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions, en la qual els dos membres de la Junta de Govern del Col·legi han pogut ajudar en algunes importants tasques del Programa, com ara analitzar l’estat de les diferents realitats en els àmbits sectorial i territorial, i fer una previsió de treball coordinat per arribar a definir, implementar i avaluar objectius, actuacions i projectes a mida coordinats que permetin compartir coneixement, detectar necessitats i aprofitar al màxim els recursos invertits. 

El Programa per a l’elaboració del Pacte Nacional de Salut Mental quedarà adscrit al Departament de la Presidència, des d’on s'assoliran els objectius i abordaran les línies de treball, i la seva durada serà de tres anys.

Activitats externes Institucional
El COPC presenta la memòria d’activitat de 2021 en doble format: maquetada en pdf i resumida en un web

Com cada any, per aquestes dates, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya presenta la memòria d’activitat de l’any anterior. Com a exercici de transparència i per retre comptes a les persones col·legiades, el Col·legi elabora una memòria d’activitat gràcies a la qual els col·legiats i col·legiades poden saber què s'ha fet per desenvolupar la professió i com s’ha gestionat el pressupost anual. La memòria presentada per la Junta de Govern en Junta General i aprovada pels vots de les persones col·legiades, es fa pública, en primera instància, en versió maquetada en pdf.


Com que l’activitat del Col·legi de tot un any és molt extensa i el COPC és una entitat rica i diversa, amb una gran quantitat d’òrgans (delegacions territorials, seccions, comissions, departaments de gestió, etc.) la memòria anual és un document llarg i minuciós, sovint massa per a la lectura dels col·legiats i col·legiades.

Per aquest motiu, el COPC presenta un web de resum amb una síntesi de la informació de la memòria: gràfiques, imatges, animacions i amb una estructura jeràrquica de la informació que presenta de manera atractiva i amena les principals activitats del COPC. Les persones que vulguin ampliar el detall de la informació poden anar fent clic als temes que els interessin, successivament, fins que el web els desplegui tota la informació amb el màxim detall, el que dona la memòria d’activitat anual.

Consulta el web Memòria 2021 en aquest enllaç: tingues present que té força imatges animades, i que pot tardar una mica a carregar cada pestanya: assegura’t de fer baixar la rodeta del ratolí fins que no es desplegui cap més informació i coneix tot el que el COPC ha fet per a tu i per a la professió durant tot l’any passat.

Comparteix


Necessites orientació professional per vincular-te al mercat laboral?

La orientació professional és un servei dissenyat pel col·lectiu, especialitzat en el mercat laboral vinculat a la psicologia, que permet donar suport als col·legiats i col·lagiades en la definició dels seus perfils professionals, en les tècniques de recerca de feina més adients i en l’estratègia per fer-se més visibles amb les empreses i clients, entre d’altres demandes. És un servei que ofereix cobertura a totes les seus i també es pot realitzar en modalitat presencial i en línia, adaptant-se a les necessitats de cada professional. 

Com puc demanar el servei?
Per poder demanar el servei, primer s’ha d’assistir a la sessió d’assessorament professional en línia que es fa mensualment, en la qual s’exposen les diferents sortides professionals, la regulació sanitària i es resolen els dubtes més habituals que els col·legiats i col·legiades acostumen a tenir en el desenvolupament de la seva activitat professional. Per a dubtes més específics i personalitzats es pot sol·licitar una derivació individual mitjançant un formulari en línia que et facilitarà el Departament de Desenvolupament Professional una vegada realitzada la sessió d’assessorament grupal, on hauràs de detallar els motius de la sol·licitud, la modalitat d’atenció i realitzar el pagament en línia, en funció de la teva situació. El proper assessorament professional es realitzarà el proper 11 de maig. Per formalitzar la inscripció, podeu prémer aquí:
inscriu-te a la sessió assessorament professional en línia.

Quin cost té el servei?
Per als col·legiats i col·legiades en situació d’atur i quota especial, el servei és gratuït. Per a la resta de persones col·legiades i precol·legiades, el servei té un cost de 5 euros. 

Quan les puc demanar?
Cada col·legiat o col·legiada pot demanar fins un màxim de 3 orientacions individuals a l’any. Les orientacions de Barcelona són el dimecres al matí, de 10:00 a 13:00 h, amb possibilitat de flexibilitat horària. Per a les delegacions, cal consultar la disponibilitat horària en cadascuna. Per a més informació, també podeu consultar el nostre apartat web on disposem de tota la informació detallada: servei d'orientació professional.

I per a qualsevol dubte addiccional, podeu contactar amb el Departament de Desenvolupament Professional: ocupacio@copc.cat

Comparteix

La Biblioteca del COPC presenta dos nous tests psicològics

La Biblioteca del COPC presenta dues novetats aquesta setmana que poden ser molt útils als psicòlegs i psicòlogues col·legiats. Ambdues són dos tests psicològics, de TEA Edicions, que ja són a disposició de les persones col·legiades a la biblioteca de totes les delegacions territorials.

Com sempre, tens el préstec a un sol clic, i la informació més rellevant a les fitxes que segueixen. Aprofiteu-los i obteniu-ne els resultats.

CTC-R. Cuestionario TEA Clínico - Revisado

D. Arribas, S. Corral y J. Pereña TEA, 2022

Temps aplicació: Entre 20 i 30 minuts, aproximadament.
Edat: Adults.
Finalitat: Avaluació de simptomatologia clínica i trets psicopatològics en adults. S'obté un indicador general de patologia, deu escales clíniques i dues escales per al control de la desitjabilitat social i la inconsistència de les respostes.

Baremació
: Barems en puntuacions T (mitjana= 50 i Dt = 10)a partir de mostres d'Espanya i altres països llatinoamericans, tant de població general com de col·lectius avaluats amb diferents finalitats: selecció de personal, cossos de seguretat, context forense i donants de gàmetes en clíniques de fertilitat.

d2-R. Test de Atención - Revisado

R. Brickenkamp, L. Schmidt-Atzert y D. Liepmann  TEA, 2022

Temps aplicació: 8 minuts, aproximadament
Edat: De 6 a 80 anys
Finalitat: Avaluació de l'atenció selectiva i de la concentració.

Baremació: Barems de població general en percentils (Pc) i puntuacions transformades (PT). En el rang d'escolars (de 6 a 18 anys) els barems es presenten en trams d'un any; en el d'adults (de 19 a 80 anys), en trams de 5 anys

Webinar


 

Comparteix


Biblioteca Serveis del COPC
Acord per impulsar la mediació als jutjats especialment en casos de vulnerabilitat

El Col·legiOficial de Psicologia de Catalunya (COPC) i el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME España) han signat un Conveni-marc per unir forces per la promoció de la mediació al nostre país, amb l'objectiu de reduir la judicialització dels conflictes, aconseguir solucions més justes, ràpides i econòmiques, i fomentar la cultura de la negociació, el diàleg i l'acord.

 

Així, reunits al COPC la magistrada Rosalía Fernández Alaya, presidenta de GEMME, Guillermo Mattioli Jacobs i Connie Capdevila Brophy, degà i vocal de la Junta de Govern del COPC, les dues organitzacions es van comprometre a impulsar accions que afavoreixin la mediació, com a actuació especialitzada i qualificada en l'àmbit de la resolució de conflictes, especialment en casos en què es detecti una situació de vulnerabilitat de la salut mental com, per exemple:

 • Revictimització de nens, nenes, adolescents o persones grans

 • Dinàmiques familiars de conflicte cronificat

 • Rebuig filioparental

 • Situacions de violència

"Cal que ens enfoquem en aquestes situacions de més vulnerabilitat des de l'especialització, perquè són més propenses a generar i agreujar problemes de salut mental i a causar conflictes que poden desembocar en una crisi a l'entorn".

Dra. Connie Capdevila

Més jornades, publicacions i investigació

A més, ambdues parts es van comprometre a organitzar conjuntament jornades, seminaris i taules rodones que ajudin a difondre la cultura de la mediació, a fomentar la investigació que la faci avançar, i a informar sobre la mediació des dels mitjans de comunicació amb el rigor de la professionalitat i experiència de veterans magistrats/ades i psicòlegs/òlogues.

Cap a un canvi de paradigma

Per últim, l'acord també compromet a GEMME i al COPC a col·laborar en la regulació i implementació a l'Estat espanyol de:

 • la coordinació de parentalitat (preservar l'interès dels fills/es en casos d'alta conflictivitat després d'una separació o divorci)

 • la justícia restaurativa (quan víctimes, delinqüents i comunitat s'uneixen per solucionar els conflictes derivats d'un delicte)

Malgrat que l'acord s'ha signat per un any, les dues parts esperen prorrogar la seva aliança per a conscienciar plegades de la importància i eficàcia de la mediació en la resolució de conflictes, així com per a aconseguir un necessari canvi de paradigma sobre com es gestionen aquests conflictes en la nostra societat.

"És important que els psicòlegs i psicòlogues es formin en mediació i actuïn com a mediadors, especialment en aquelles situacions complexes que requereixen professionals amb perspectiva de trauma i salut mental."

Magistrada Rosalía Fernández


Mediació Secció Alternatives per a la Resolució de Conflictes (ARC)
Proclamació definitiva de candidatures a les eleccions a Junta de Govern 2022

Pel present es publica, per ordre de llista del cognom de les persones candidates a degà o degana, el llistat definitiu de candidatures presentades.

No s’ha presentat cap impugnació contra el llistat provisional de candidatures. 

LLISTA DE CANDIDATURES (3)


CANDIDATURA 1: Mattioli Jacobs, Guillermo

·         Degà/ana: Guillermo Mattioli Jacobs

·         Vicedegà/ana: Dolors Líria Zamora

·         Secretari/ària: Teresa Moratalla Gellida

·         Vicesecretari/ària: Roger Ballescà Ruiz

·         Tresorer/a: Ona Palau Domingo

·         Vocal 1: Oscar Pino López

·         Vocal 2: Elisa Micciola

·         Vocal 3: Carme Calafat Siquier

·         Vocal 4: Dimitra Doumpioti

·         Vocal 5: Carolina Palma Sevillano

·         Vocal 6: Ariadna Vilà Castelló

 

CANDIDATURA 2: Palacín Lois, Maria

·         Degà/ana: Maria Palacín Lois

·         Vicedegà/ana: Ricard Cayuela Dalmau

·         Secretari/ària: María José Poza Lozano

·         Vicesecretari/ària: Salvador Badía i Capdevila

·         Tresorer/a: María Ferrer Guasch

·         Vocal 1:Gerard Martí Tejada

·         Vocal 2: Francisco Villar Cabeza

·         Vocal3: Claudia La Mata Soriano

·         Vocal 4: Vanesa Fuentes Heredero

·         Vocal 5: Marta Navarrete Ardanuy

·         Vocal 6: Alexander Tomé Baena

 

CANDIDATURA 3: Pallarès Sarri, Miquel

·         Degà/ana: Miquel Pallarès Sarri

·         Vicedegà/ana: Nuria Vázquez Orellana

·         Secretari/ària: Elisabet Mena Pérez

·         Vicesecretari/ària: Jordi Pagès Pedrola

·         Tresorer/a: Cecilia Inés Pellegrini

·         Vocal 1: Encarna Galindo Lorenzo

·         Vocal 2: Francesc Xavier Rigau Lopez

·         Vocal3: Mònica Cots Esteve

·         Vocal 4: Vanesa Castellanos Valera

·         Vocal 5: Ramon Jose Lema

Totes les persones col·legiades teniu a la vostra disposició les següents 2 adreces electròniques de contacte:

 Per a consultes generals (publicitat, qüestions administratives, vot electrònic...): eleccions22_jg@copc.cat

 Per adreçar-vos a la Junta Electoral: eleccions22_jejg@copc.cat

Així mateix, a l'espai web de les eleccions totes les persones col·legiades poden consultar les actualitzacions del procés electoral així com el diferentes documents disponibles.

La Junta Electoral 

4 de maig de 2022

El Departament de Salut renova el Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquesta setmana una resolució per la qual es renova el Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions (CASMiA) i es nomenen els seus membres, que van poder reunir-se dimarts 3 de maig amb el conseller Josep Maria Argimon.

Aquest òrgan de treball està format per professionals sanitaris experts en salut mental i addiccions en representació dels diferents àmbits assistencials, societats científiques, associacions de professionals i entitats associatives dels proveïdors del sistema. També compta amb representants en primera persona i famílies.

El Consell està presidit per Víctor Pérez, metge especialista en Psiquiatria i director de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l’Hospital del Mar, i coordinat per Joan Vegué, director del Pla director de Salut Mental i Addiccions. I entre els membres (metges, psiquiatres...) hi ha també alguns professionals de la psicologia, entre els quals està Oscar Pino, que ja era membre de l'anterior Consell i ha tornat a ser nomenat en representació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

El CASMiA mantindrà la continuïtat en les línies de treball desenvolupades fins ara i seguirà alineat amb les estratègies del Pla director de salut mental i addiccions (PdSMiA). Les seves funcions principals són:

 • Revisió dels models d’atenció, de la cartera de serveis i prestacions a la xarxa pública.
 • Adaptació de les estratègies de salut mental al model comunitari de prevenció, participatiu i de recuperació.
 • Elaboració de recomanacions, guies de pràctica clínica i plans d’actuació específics a problemes de salut prioritzats.
 • Disseny d’instruments per a la implantació de models organitzatius, millora de l’eficiència i plans de reordenació de serveis.
 • Elaboració d’indicadors d’avaluació dels sistemes d’atenció des d’una visió integral i de continuïtat assistencial.
 • Definició de les prioritats en l’àmbit de la recerca, la innovació i les TIC en salut mental.

Amb aquesta notícia, el Departament de Salut corrobora el seu compromís de

"transformar el model comunitari d’atenció per aconseguir un canvi en l’atenció i fer-la més accessible, més equitativa, més proactiva, més propera, més resolutiva i més longitudinal, apoderant i potenciant l’autonomia, la recuperació i la inserció sociolaboral de les persones ateses"

i assumeix el repte de

"transformar l’atenció a la salut mental i les addicions és un projecte de col·laboració compartida que compta amb la implicació activa de professionals experts referents en cada una de les línies en desenvolupament".

Activitats externes Institucional