Notícies més recents

XIV Congrés (Inter)Nacional de Psicologia Jurídica i Forense: 10, 11 i 12 de novembre, Madrid
Un any més, el COPC col·labora en l’organització de l’esdeveniment.
in COPC
El *XIV Congrés (Inter)Nacional de Psicologia Jurídica i Forense* se celebrarà a Madrid, amb seu a la Facultat de Psicologia de la UNED, *del 10 al 12 de novembre de 2022*. L'esdeveniment està organit...

La Delegació de Girona del COPC col·labora amb la recerca biomèdica de l’IDIBGI

La Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) ha firmat aquesta setmana un conveni per donar suport a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI). Aquest acord té per objectiu consolidar la col·laboració que fa anys que es dona entre el COPC de Girona i el centre de recerca biomèdica gironí.

“La col·laboració entre el COPC i un institut de recerca com és l’IDIBGI és fonamental per crear un vincle entre la pràctica clínica i el món de la recerca”, afirma Francesc Molinero Ruiz, president de la Junta Rectora de la Delegació de Girona del COPC. Molinero afegeix: “Moltes vegades, les institucions acadèmiques estan allunyades de la pràctica professional i aquesta, a vegades, també dels darrers avenços científics. Crear un vincle entre els dos mons ens sembla molt important per millorar la pràctica professional”.

Sobre la Delegació del COPC a Girona

La Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya és el centre de reunió i activitat dels psicòlegs i psicòlogues col·legiats adscrits a les comarques gironines i dona serveis a aquests i a la ciutadania com ara formacions, mediacions, directori de professionals de la psicologia, etc.

Sobre l’IDIBGI

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) és l’únic institut de recerca biomèdica de les comarques gironines, que es dedica a fer recerca en sis àmbits de la salut. La seva activitat investigadora té per objectiu augmentar el coneixement de nombroses malalties per poder-ne millorar la seva diagnosi, tractaments i prevenció, alhora que també millora la qualitat de vida de les persones.El president de la Junta Rectora de la Delegació de Girona del COPC, Francesc Molinero, i la gerent de l'IDIBGI, Anna Ribas, van firmar l'acord de col·laboració. 

Girona
Girona
Tot a punt per a la inauguració del Psicurt, dijous 6 d'octubre!

Torna elPsicurt! Per setè any consecutiu, el Festival de Curtmetratges de Salut Mental organitzat pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), l’Ajuntament de Tarragona i l’Ajuntament de Reus, tornarà a omplir els carrers i teatres de Tarragona i Reus.

Us recordem algunes dades interessants per a tots i totes els que esteu pensant a anar-hi:

Quan

Hi haurà activitats durant tot el cap de setmana, del 6 al 9 d'octubre.

Quant

L'entrada és lliure fins a completar aforament. Les primeres persones a arribar-hi, rebran una bossa del festival de regal.


On

A Tarragona (Antiga Audiència, plaça del Pallol, 3) i Reus (Teatre Bartrina, plaça del Teatre, 1).

Què

Més de 30 projeccions, 2 exposicions fotogràfiques i 4 col·loquis oberts al públic conduïts per psicòlegs i experts en audiovisual.


La primera projecció serà Mediterráneo, de Marcel Barrena, dijous 6 a les 19 h, i tot seguit hi haurà un debat obert amb el director.

 Consulteu tot el programa

Emocions, reflexions i màgia per a tots els públics.

Us hi esperem!


Psicurt Tarragona
COPC
El GT Intervenció Psicològica en l’Àmbit Social i Comunitari presenta el 'Dictamen La inclusió del psicòleg/òloga als serveis socials bàsics' el proper 21 d’octubre
Formació Secció Psicologia de la Intervenció Social
COPC
El Col·legi gira la segona quota semestral a les persones col·legiades que la van ajornar al juliol

Cada any, el Col·legi gira les quotes semestrals a principi de cada semestre, és a dir, els mesos de gener i de juliol. Els últims anys, però, els col·legiats i col·legiades poden ajornar el pagament un trimestre, de tal manera que els arriba al mes d’abril o d’octubre, segons si és el relatiu al primer o segon semestre.  

Acabat el mes de setembre, les persones col·legiades que van posposar el pagament de la quota a octubre en rebran el càrrec durant la primera setmana del mes. Tal com ja es va informar al gener, la quota del COPC tampoc no s’ha incrementat enguany, cosa que suposa un pagament semestral de 122,41 euros.


Com és habitual, per tal d’assegurar un procediment sense incidències, el Col·legi recorda que tots els col·legiats i col·legiades han de mantenir actualitzat el número del compte corrent al qual volen rebre la domiciliació bancària. Tothom qui necessiti consultar o actualitzar el número de compte al qual rebre el cobrament, pot fer-ho fàcilment en aquest enllaç de la seva àrea privada del web. En cas de devolució de la quota i que no consti una petició de baixa efectuada a través del web abans del 15 de juny, s’iniciarà un procediment de reclamació del deute i es cobraran les despeses de devolució per rebut. No atendre el pagament implica la possibilitat de pèrdua de la condició de persona col·legida, a través de la instrucció prèvia d’un expedient sumari en els termes establerts a la normativa d’aplicació.

El Col·legi treballa contínuament perquè el valor dels serveis a la col·legiació sigui creixentment superior a l’import de la quota col·legial.


COPC
La Jornada de Tardor. Educació Emocional i Salut Mental t'espera el 20 d'octubre
Activitats externes Institucional
COPC
Un informe de L’Observatori dels Drets de la Infància amb participació del COPC alerta que la sanitat pública no arriba a atendre ni la meitat dels trastorns mentals

L’Observatori dels Drets de la Infància del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya acaba de publicar l’informe La salut mental de la infància i l’adolescència a Catalunya: situació actual, mancances i propostes, amb dades molt preocupants sobre l’atenció a la salut mental de la població infantil i adolescent a Catalunya.

Consulteu l'informe

Algunes de les CONCLUSIONS d'aquest informe, elaborat per un Grup de Treball de Salut Mental coordinat per Roger Ballescà, vicesecretari de la Junta de Govern del COPC, són:

 1. SATURACIÓ DELS CENTRES. Els diferents dispositius que atenen les problemàtiques d'aquesta població es troben desbordats per la demanda, des de fa anys i en tots els nivells assistencials. Als centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) la mitjana de visites anuals per pacient és de 7,9, el que representa una visita cada mes i mig. La saturació dels centres implica que l’atenció acabi centrant-se més en l’emergència que en la prevenció, sovint esdevingui tardana i amb menys intensitat de la necessària, cosa que disminueix la capacitat terapèutica i contribueix a un abordatge psicofarmacològic excessiu del malestar, cosa que alhora situa el nostre país en els primers llocs en consum de psicofàrmacs al món.

 2. POBLACIÓ INFANTOJUVENIL SENSE ACCÉS. Bona part dels nens, nenes i adolescents (NNA) que necessiten atenció en salut mental i/o addiccions queden fora del sistema d’atenció públic. Els CSMIJ atenen aproximadament un 5% de la població infantil i juvenil, mentre que la major part d’estudis epidemiològics indiquen que les problemàtiques de salut mental afecten entre el 10% i el 20% d’aquesta població. El mateix passa en atenció precoç, on els CDIAP amb prou feines atenen el 50% de la seva població diana. Així, bona part dels NNA que pateixen algun problema de salut mental o bé no està rebent atenció o bé rep atenció privada, amb l’esforç econòmic i la desigualtat social que això comporta.

 3. MANCA DE PROFESSIONALS A LA SANITAT PÚBLICA. Mentre la mitjana a la Unió Europea era de més de 18 professionals per cada 100.000 habitants el 2010, a Catalunya, en l’actualitat, és de tan sols de 9 especialistes en psicologia clínica per 100.000 habitants. A més, tal com recull l'informe, la psicologia clínica, en el seu conjunt, ha perdut gairebé el 35% de professionals des de la creació de l’especialitat l’any 1998 fins a l’actualitat, i es preveu que la pèrdua continuï augmentant, llevat que el nombre de places de formació sanitària especialitzada incrementi dràstica i urgentment.

El document també destaca altres problemes, com la dificultat per contractar especialistes en psicologia clínica, ja sigui per ampliar dispositius, per cobrir baixes laborals o per manca de professionals; la manca d'especialitats sanitàries oficialment reconegudes; la manca d'estudis epidemiològics actualitzats sobre infància i adolescència; la manca de polítiques específiques d’infància i la visió adultocèntrica, entre moltes altres.


Les propostesEl Grup de Treball de Salut Mental, coordinat per Roger Ballescà (al mig, a l’esquerra), presenta l'informe a la consellera de Drets Socials, Violant Cervera.

Al final del document, s'apunten unes desenes de propostes de solucions per a aconseguir canviar l'actual situació, entre les quals destaquen les següents:

 1. Augmentar el nombre de recursos, serveis i ràtios de professionals en salut mental infantojuvenil i atenció precoç.

 2. Incrementar dràsticament i urgentment les places de Formació Sanitària Especialitzada en Salut Mental (Psicologia Clínica, Psiquiatria i Infermeria en Salut Mental). En el cas de les places PIR, cal un augment de fins a un mínim de 400 places anuals a tot l’Estat.

 3. Implementar i consolidar la psicologia general sanitària a l’atenció primària, amb plenes competències en l’àmbit de la prevenció i la promoció de la salut mental i de manera coordinada amb els professionals especialistes.

 4. Implementar mesures perquè les places de Psicologia Clínica que no es puguin cobrir
  per manca d’especialistes es puguin ocupar amb psicòlegs generals sanitaris (PGS)
  que acreditin experiència i competències suficients i amb seguretat jurídica per al seu exercici professional.

 5. Crear noves especialitats sanitàries en l’àmbit de la salut mental:
  — Psicologia Clínica Infantil i de l’Adolescència
  — Neuropsicologia Clínica

El Grup de Treball ha assegurat que cal desenvolupar més aquest informe i que seguirà treballant en pròximes versions amb noves i més completes conclusions.


En conclusió


Segons el coordinador de l'informe, Roger Ballescà:

"Aquest document suposa una radiografia a la salut mental infantojuvenil a Catalunya que ens està alertant que l'assistència en salut mental és insuficient, no arriba a tota la població, quan arriba ho fa de forma precària i, tot i que tenim professionals molt competents, no són suficients".

"Necessitem urgentment més places PIR, més especialistes a la pública i més especialitats de l’àmbit de la infància i l’adolescència. I davant la manca d’especialistes, que malauradament persistirà en els anys vinents, cal recórrer a la Psicologia General Sanitària (PGS), especialment en l’àmbit de l'atenció primària".
"Pensem que el 50% dels trastorns mentals apareixen per primera vegada abans dels 14 anys i un 75% comencen abans dels 18 anys, segons l'OMS. És a dir, que no només ens estem jugant la salut actual, sinó la salut de la població del futur".


Activitats externes Comunicats Institucional
COPC
La Delegació Territorial de Lleida participa a la 3a Jornada Psicologia en el tractament de l’Obesitat que organitza la SEEDO el proper 7 d’octubre
Activitats externes
Lleida
EL COPC presenta una nova pàgina adreçada a persones col·legiades amb tota la informació rellevant per formar part de les llistes especialitzades en psicologia en l'àmbit judicial

La psicologia és present en l’àmbit judicial, formalment en quatre subàmbits específics: el forense, la mediació, la coordinació de parentalitat i la psicoteràpia en l’àmbit judicial. 

La ciutadania que necessita un psicòleg o psicòloga expert en qualsevol dels quatre subàmbits, o qualsevol altra informació relacionada amb la psicologia forense, mediació, coordinació de parentalitat o psicoteràpia en l’àmbit judicial podia consultar aquesta pàgina del web del COPC, on també hi ha els llistats de psicòlegs i psicòlogues expertes en cada parcel·la de l’àmbit judicial.

Avui, el Col·legi presenta la pàgina web que recull tota la informació i materials rellevants per als psicòlegs i psicòlogues col·legiats que volen consultar tota la informació sobre l’àmbit judicial, o que volen formar part del cos de psicòlegs i psicòlogues que consten a les llistes.  

La pàgina presenta tota la informació per a professionals dels quatre àmbits judicials d'actuació, de forma clara i ordenada, així com la informació que es dona a la ciutadania i les llistes de professionals. 

En la pàgina es pot consultar tota la informació vinculada al procés d'inscripció a les llistes: perfil professional, recomanacions i requisits per formar-ne part, categories i subcategories d'inscripció en cas que n'hi hagi, informacions d'interès, així com calendari dels processos d'inscripció.

Actualment, cal destacar la inscripció al Torn d’Intervenció Professional per intervenir com a psicòleg o psicòloga pèrit judicial, oberta fins al 30 de setembre.

Si exerceixes en l’àmbit judicial, o hi vols exercir consulta-la la pàgina Psicologia en l’àmbit judicial que avui presenta el COPC.


COPC
Les noves instal·lacions de la biblioteca del COPC t'ofereixen tots els serveis que necessita un psicòleg o psicòloga

La biblioteca de la seu de Barcelona del COPC ha renovat les seves instal·lacions per tal d'oferir tots els serveis que pot necessitar l'exercici professional de la psicologia, així com els que satisfan la necessitat d'informació i curiositat intel·lectual dels psicòlegs i psicòlogues durant el seu temps lliure. La nova biblioteca del COPC -més àmplia, més ergonòmica, més funcional i més completa- ofereix a les persones col·legiades i precol·legiades que s'hi acosten 12 punts de lectura, connexió wifi, ordinadors per a consulta de catàleg i bases de dades, i facilita l'accés a tot el fons de llibres, audiovisuals, tests psicològics, jocs terapèutics i programes d'intervenció, una gran part dels quals es poden treure en préstec.

Si encara no has anat a conèixer i utilitzar la nova biblioteca de la Seu de Barcelona, acosta-t'hi i aprofita tots els serveis que et dona, hi descobriràs tot un ventall de possibilitats que fins ara has estat infrautilitzant i que tindrà més valor per a tu com més ús en facis. Aprofita tot el que et dona la nova biblioteca, sigues part de la petita porció de col·legiats i col·legiades que en treuen partit.

D'altra banda, aquesta setmana la biblioteca presenta 10 novetats al seu fons bibliogràfic, totes ja disponibles en préstec. En cas que les vulguis només et cal prémer damunt del títol per iniciar la sol·licitud de préstec:

Manual para la preparación del examen PIR : psicólogo interno residente [edición 2022]: volumen 1

Clavijo Ramero, Rocío; 
Casado Persona, Mònica 
7 Editores Recursos para la Cualificación Profesional y el empleo, 2022

Manual para la preparación del examen PIR : psicólogo interno residente [edición 2022]: volumen 2

Clavijo Ramero, Rocío; 
Casado Persona, Mònica 
7 Editores Recursos para la Cualificación Profesional y el empleo, 2022

Manual para la preparación del examen PIR : psicólogo interno residente [edición 2022]: simulacros de examen

Clavijo Ramero, Rocío; 
Casado Persona, Mònica 
7 Editores Recursos para la Cualificación Profesional y el empleo, 2022

Entrevista clínica y psicometría

Quiroga Etienne, Lourdes
Editorial Gedisa, 2018

El Mundo pos-COVID: entre la presencia y lo virtual

Ubieto Pardo, José Ramón
NED Ediciones, 2021

Rehabilitación psicosocial de personas con transtorno mental grave: casos clínicos

González Cases, Juan; 
Sanz Caja, Milagros
Psimática Editorial, 2018

Manual del miedo: peligro, riesgo, incertidumbre y caos

Moles i Plaza, Ramon-Jordi; 
Garcia Hom, Anna,
Avan Editorial, 2021

Asumir la ausencia: poética de duelos inconclusos en la narrativa española del siglo XXI

Nuckols, Anthony
Iberoamericana Editorial Vervuert, S.L., 2020


COPC
S'obre la segona convocatòria per renovar les solucions digitals d'empreses de 3 a 9 treballadors
Notícies destacades
COPC
El COPC participa en el IV Fòrum Estatal de la Coordinació de Parentalitat

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya participa de l’agenda sobre la implantació de la coordinació de parentalitat a Espanya a través de la presència als espais de deliberació i planificació que habiliten els diversos actors en la matèria en l’actualitat.

Al IV Fòrum Estatal de la Coordinació de Parentalitat, el COPC va participar en la taula de treball única sobre la Situació actual a Espanya de la Coordinació de Parentalitat. Actuacions i estratègies, a la qual van assistir també representants de: CUEMYC (Conferencia Universitaria Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto), GEMME (Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación), AEAFA (Asociación Española de Abogados de Familia), Asociación ANCOPA Catalunya, ACOPAR Saragossa, Castilla la Mancha, Centro de Intervención Parental del Ayuntamiento de Madrid, Universitat de Barcelona-Màster Mediació, Universitat Rovira Virgili de Tarragona i Universitat Udyma de Madrid i la Universidad de La Laguna de Tenerife, CEESC (Col·legi d'Educadors i Educadores de Catalunya) i altres organitzacions en menor mesura.

Per part del Col·legi, Connie Capdevila va exposar algunes dificultats en la implementació de la figura de la coordinació de parentalitat a Catalunya i les conclusions del grup de treball del Departament de Justícia de la Generalitat. A més, també va destacar les Directrius de bones pràctiques per l'exercici de la coordinació de parentalitat, elaborades pel grup de treball del COPC i publicades a la revista Psiara.


Participants en el IV Fòrum Estatal de la Coordinació de Parentalitat, amb Connie Capdevila, representant del COPC

Finalment, les propostes que va aportar la representació del Col·legi, en espera de la regulació de la coordinació de parentalitat i la creació d'una jurisdicció de família, foren nombroses: informar els jutjats/operadors jurídics, elaborar protocols de derivació en especial per jutjats mixtos, incentivar els jutges i jutgesses per tal que no es penalitzi econòmicament derivar en lloc de dictar una sentència;  promoure la bona praxi i pràctica ètica seguint les guies de bones pràctiques de la coordinació de parentalitat; incidir en la llei de la competència per tal que no es freni poder establir criteris d'especialització dels professionals que exerceixen la coordinació de parentalitat; i, per últim, mesures de protecció de la infància i adolescència quan no acceptin anar a coordinació de parentalitat.

El IV Fòrum Estatal de la Coordinació de Parentalitat es va celebrar el passat 14 de setembre a Santiago de Compostel·la i va estar organitzat per GEMME (Grup Europeu de Magistrats per la Mediació) i la Conferència Universitària Internacional per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte (CUEMYC).

COPC