Organitzador: Comissió Psicoanàlisi × Organitzador: Clínica ×
1