12 Articles
Institucional ×
Els col·legiats i col·legiades que han complert el 25è any de col·legiació no consecutiva l’any 2022 poden sol·licitar el reconeixement del COPC

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya fa un reconeixement especial a les trajectòries professionals de les persones que porten col·legiades 25 anys, ja sigui de manera ininterrompuda o no consecutiva. L’acte de reconeixement es du a terme durant la commemoració de l’acte del Patró de la psicologia, que enguany es convocarà per la primavera. Aquesta edició de l’acte convidarà les persones que van complir els 25 anys de col·legiació l’any 2022.

L’acte del 25è aniversari de col·legiació, concebut per escenificar el reconeixement i agraïment a tots els professionals vinculats al Col·legi durant 25 anys es convocarà oficialment més endavant, però abans s’obre un termini perquè els col·legiats i col·legiades que han complert el 25è any de col·legiació no consecutiva l’any 2022 puguin sol·licitar formar part de l’acte. Per qüestions tècniques, el COPC no pot obtenir la informació relativa a les persones col·legiades que porten més de 25 anys de vinculació no consecutiva al Col·legi i, per aquest motiu, el COPC demana la col·laboració de les persones que es troben en aquesta situació.

El procediment seguirà els següents passos: en primer lloc, totes les persones col·legiades que van complir 25 anys o més de col·legiació no consecutiva al llarg de 2022, han d’adreçar per escrit la seva sol·licitud de reconeixement de 25 anys de col·legiació no consecutiva al correu electrònic secdeganat@copc.cat. El termini per enviar les sol·licituds s’estén de 20 de gener a 17 de febrer. 

Internament, el COPC validarà la sol·licitud i la Junta de Govern del COPC aprovarà el reconeixement dels anys de pertinença al COPC de la persona. Posteriorment, es comunicarà a totes les persones sol·licitants el resultat i se’ls convidarà a la celebració de l’acte del Patró o Festa de la Psicologia a la delegació territorial corresponent.

D’altra banda, les persones col·legiades que van complir els 25 anys de col·legiació consecutius l’any 2022 no han de realitzar cap tràmit, i seran convidades a l’acte quan es convoqui.


Institucional
Jorge L. Tizón presenta el seu últim llibre al COPC el 21 de febrer
Activitats destacades Formació Institucional
El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya dona suport a la vaga de facultatius i facultatives del Sistema Català de Salut, davant una situació insostenible


Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) manifestem la nostra adhesió a la vaga de facultatius i facultatives convocada per Metges de Catalunya els dies 25 i 26 de gener de 2023, així com a la totalitat de les reivindicacions relatives a la sobrecàrrega laboral, jornada i descansos, formació, retribució i contractacions, baixes i jubilació.     

Les precàries condicions laborals del personal facultatiu, incloent-hi psicòlegs i psicòlogues, que presten atenció en el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública, que inclou tant l'Institut Català de la Salut com la xarxa concertada, s’arrosseguen des de fa anys. Fa temps que s’ha arribat a un punt del tot insostenible i, si no s’hi actua, es preveu que la situació encara s’agreugi més, cosa que afectarà no tan sols al mateix personal facultatiu sinó també a la qualitat assistencial i, per tant, al conjunt de la ciutadania.   

Per tal de revertir aquesta greu situació, és imprescindible que les diferents administracions implicades en la gestió sanitària atenguin, de forma urgent i decidida, les reivindicacions que sustenten la convocatòria de vaga, en especial les següents, relatives a l’atenció psicològica:  

 • Augment urgent i sostingut de les places de formació especialitzada PIR, fins a doblar el nombre actual.  

 • Aprovació de noves especialitats de l'àmbit de la psicologia com la psicologia clínica de la infància i l'adolescència, la neuropsicologia o la psicooncologia.  

 • Augment del nombre de professionals de la psicologia clínica als serveis de salut públics fins a l'equiparació amb les ràtios europees.  

 • Millora en les condicions d'atenció psicològica amb una disminució de la càrrega assistencial, llistes d'espera assumibles, així com temps i freqüència de visites dins el llindar terapèutic. 

Per tot, des del COPC, ens sumem a les reivindicacions i instem als psicòlegs i psicòlogues del sistema públic de salut a adherir-se a la vaga i, també, als diferents actes reivindicatius que es convoquin en defensa del sistema sanitari públic. Igualment, convidem a tota la societat civil a sumar-se a les mobilitzacions i, així, vetllar per una atenció sanitària digna i de qualitat.    

Mantenim la dignitat laboral del personal sanitari. Mantenim la nostra salut.    


Institucional Notícies destacades
Record a Víctor Hernández

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya lamenta la mort de Víctor Hernández, Doctor en Medicina, especialista en psiquiatria i neurologia i psicoanalista de la International Psychoanalytical Association (IPA).

El Dr. Hernández ha estat supervisor clínic en diferents centres de salut mental de la Xarxa d'Assistència Pública en Salut Mental a Sant Joan de Déu, a la Fundació Puigvert, a la Fundació Vidal i Barraquer, al Centre de Salut Mental Ferran Salses, al Centre de Dia Pi i Molist i al Centre de Salut Mental d'Horta Guinardó.

A banda de la seva labor com a supervisor clínic, ha estat docent del Màster en Psicologia General Sanitària de la FPCEE Blanquerna-URL, docent de l'IUSM Vidal i Barraquer (URL) i membre didàctic de l'Institut de Psicoanàlisi de Barcelona.

Com a investigador, destaquen la seva activitat per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya; la línia d'investigació sobre l'Evaluació de l'Eficàcia de la Psicoteràpia d'Orientació Psicoanalítica i la codirecció de tres tesis doctorals.

Autor del llibre La Psicosis (Editorial Herder, Barcelona), ha estat membre titular de la Sociedad Española de Psicoanálisis i de la International Psychoanalytical Association, membre honorífic de l'Associació Catalana de Psicoterapeutes (des de 1997) i membre de l'Asociació Internacional d'Estudis Mèdics, Psicològics i Religiosos.

Des del COPC fem arribar el nostre més sentit condol a la família i amics. 

Institucional
Acord de convocatòria d'eleccions col·legials a juntes directives de les seccions de psicologia coaching i esport

En compliment dels Estatuts i el Reglament Electoral del COPC, s’acorda convocar eleccions col·legials a Juntes Directives de les seccions de Psicologia Coaching i Esport, amb data 30 de novembre de 2022.

Aquestes eleccions es convoquen de manera extraordinària i excepcional ja que, tot i que no va presentar-se cap candidatura en la convocatòria anterior, la Junta de Govern considera que cal fer aquesta excepció ja que hi ha la possibilitat que ara s’hi presenti alguna candidatura. No fer-ho, podria implicar perdre tota la feina feta durant molts anys en aquestes dues seccions per configurar-les, tirar-les endavant i crear els corresponents grups de treball que les conformen. Es demana, no obstant, a la Junta Electoral que simplifiqui al màxim els requisits formals per a celebrar aquestes eleccions, sempre en respecte de la transparència, Estatuts i Reglament electoral.

A continuació, podeu consultar les dates clau de la convocatòria:

 • Data

Les eleccions tindran lloc el dia 22 de febrer de 2023 i es realitzaran exclusivament en format digital, en els horaris que estableixi la Junta Electoral.

 • Càrrecs

Els càrrecs a cobrir són tots els càrrecs de les Juntes Directives de les seccions de Psicologia Coaching i Esport, mitjançant candidatures complertes.

 • Durada del mandat

El mandat tindrà una durada de quatre anys.

 • Junta Electoral

D’acord amb l’establert al Reglament s’anomena com a Junta Electoral les següents persones:

2 membres de la Junta de Govern:

    - Sra. Carol Palma
    - Sra. Ariadna Vilà  

1 membre d’altres òrgans previstos en Reglament Electoral:

    - Sr. Josep Vilajoana, membre del Consell Social

 • Electors

Són electors amb dret a vot totes les persones col·legiades inscrites a la respectiva Secció amb anterioritat al 24/01/2023, data de publicació del cens provisional, i que es trobin en plenitud dels seus drets col·legials.

 • Elegibles

Són elegibles tots els col·legiats i col·legiades inscrits a la respectiva Secció amb anterioritat al 30/12/2022, data límit de presentació de candidatures.

 • Candidatures

Les candidatures hauran de presentar se per escrit a la seu del Col·legi a Barcelona o a qualsevol de les seves delegacions territorials. Hauran d’anar dirigides a la Junta Electoral i ser avalades per un mínim de 15 persones col·legiades, tot indicant-ne el nom, els cognoms, el número de col·legiació i la rúbrica personal, abans de les 20 h del dia 30/12/2022.

Per tal que la presentació sigui vàlida, els candidats i/o candidates proposats hauran d'acceptar la per escrit, dirigint-se també a la Junta Electoral. Aquesta acceptació haurà de tenir entrada abans del termini esmentat en el paràgraf anterior.

 • Proclamació de candidatures

La Junta Electoral proclamarà, de manera provisional, les candidatures vàlides presentades el dia 03/01/2023, i es farà publicitat d’aquestes proclamacions al web del COPC. Es podrà presentar una reclamació escrita contra l'acord de proclamació en el termini de tres dies hàbils i dirigida a la Junta Electoral, la qual serà resolta en un termini màxim de 3 dies més per aquesta mateixa Junta.

En cas que només hi hagués una candidatura, aquesta serà proclamada sense necessitat de votació el mateix dia de les eleccions. 

 • Campanya electoral i ús dels recursos col·legials a la campanya electoral

La campanya electoral s'iniciarà el dia 03/02/2023, i s’acabarà el dia 20/02/2023.

Cada candidatura nomenarà una persona responsable per tal de coordinar-se amb el COPC i facilitar el material necessari per desenvolupar els mitjans digitals, si s’escau. El nom i l’adreça de correu electrònic d’aquesta persona s’han de comunicar en el mateix moment en què es presenta la candidatura. 

Així mateix, s’habilitarà un espai web per a cada Secció en el qual consultar totes les actualitzacions del procés electoral així com el document complet de la convocatòria.

Durant el període nadalenc l'horari del COPC patirà modificacions, és per això que us informem de quins seran els horaris durant aquests quinze dies perquè us pugueu organitzar en cas que vulgueu presentar una candidatura.

 • Les seus de Girona, Lleida i Tarragona romandran tancades des de dimarts 27 de desembre fins al dijous 5 de gener, ambdós inclosos (dilluns 26 de desembre és festiu).

 • La seu de Barcelona, durant la setmana del dimarts 27 al divendres 30 de desembre, farà horari intensiu de 9h a 15 h (dilluns 26 de desembre és festiu).

Si no fos possible lliurar la candidatura en l'horari d'obertura de qualsevol de les seus, podeu avançar tota la documentació (presentació de candidatura i presentació d'avals) per correu electrònic al COPC i lliurar-la en mà el primer dia laborable que la seu estigui oberta.

COPC Institucional Secció de Psicologia Coaching Secció de Psicologia de l’Esport
La Junta de Govern convoca la Junta General Ordinària (JGO) el dia 14 de desembre de 2022

El passat dia 16 de novembre, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) va acordar convocar la Junta General Ordinària (JGO) corresponent a maig-novembre de 2022 per al dia 14 de desembre de 2022 a les 18.30 h en primera convocatòria i a les 19.00 h en segona convocatòria.  Durant la reunió, es tractarà l’aprovació dels pressupostos i les assignacions de la Junta de Govern i altres òrgans per al 2023.  

Les mesures sanitàries actuals permeten que l’assistència a la Junta pugui ser telemàtica i també presencial, per la qual cosa s’habilitarà una pantalla gran a la sala de juntes del COPC perquè els col·legiats i col·legiades que ho desitgin puguin fer seguiment i també participar-hi des de la seu. Tanmateix, les votacions es realitzaran únicament de forma telemàtica.

El COPC garanteix que aquesta JG se celebrarà amb totes les garanties de seguretat i identificació dels i les votants.  


Inscripció i seguiment

Molt resumidament, el procediment serà el següent:

 1. Inscriure’s a la Junta. Les persones col·legiades que així ho desitgin poden confirmar l’assistència a la Junta General en aquest enllaç que estarà actiu fins al dia 13 de desembre a les 19 h. Serà imprescindible inscriure’s a través d’aquest enllaç per poder votar a la Junta.

 2. Accedir a la plataforma  Zoom, que permetrà seguir la Junta en directe, amb l’enllaç que enviarà el COPC a totes les persones inscrites.

 3. Accedir a la plataforma de votació e-Comitia,  amb el DNI i el codi que aquesta plataforma enviarà per correu electrònic i SMS un cop tancat el registre d’assistents.  

S'aconsella fer la inscripció amb temps per evitar qualsevol contratemps d'última hora. 


Documentació per la Junta General  

Els col·legiats i col·legiades podran consultar, en aquest enllaç i un cop registrats com a usuaris/àries del web, el Reglament complet que la Junta de Govern ha aprovat per aquesta Junta en línia, el Manual d’ús de la plataforma de votació (e-Comitia) i les instruccions d'accés i ús de la sala de videoconferència (Zoom). I al mateix enllaç, podran consultar tots els documents a aprovar durant la Junta. 


Consultes prèvies

Pel que fa al suport, el COPC facilita un correu electrònic, jgdesembre22@copc.cat, perquè els col·legiats i col·legiades puguin formular preguntes sobre els documents penjats, per tal que siguin contestades a la mateixa pàgina durant aquest període previ a la celebració de la Junta o bé durant la celebració de la mateixa. A aquest correu també podran adreçar les incidències tècniques que es puguin trobar amb el procediment de registre.  


Ordre del dia  

L'ordre del dia de la Junta General Ordinària (JGO)  serà el següent: 

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la Junta General Ordinària anterior (Ordinària 27/04/2022). 

 2. Informe de la Junta de Govern maig-desembre 2022.  

 3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per a l'any 2023. 

 4. Presentació i aprovació, si escau, de les assignacions de la Junta de Govern i altres òrgans del COPC 2023.  

 5. Torn obert de paraules.  

El COPC espera la vostra participació.

Institucional
El COPC commemora el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones

El 25 de novembre és el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, una data que el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya commemora amb tot el pes de l’organització. 

En primer lloc, el Col·legi s’adhereix a la declaració institucional compartida amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Gobierno de España, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Micropobles de Catalunya, que referma el compromís de totes les institucions públiques del país en l’eliminació de la violència vers les dones. Consulta, enllaçada, la Declaració institucional del 25 de novembre de 2022 Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones

En segon lloc, el Col·legi se suma a la Declaración Institucional del Consejo General de la Psicología con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra La Mujer, que remarca que l’eliminació de la violència no és qüestió d’un dia, sinó de cada dia sense excepció. Llegeix-la fent clic aquí

Per últim, la Biblioteca del COPC ha elaborat una selecció de llibres digitals sobre violències masclistes, amb una tria de la informació publicada més significativa. Els 12 llibres de la selecció són en aquest enllaç a Odilo: els tens a un sol clic si els vols llegir als teus dispositius digitals.


Biblioteca Institucional
La Jornada de Tardor. Educació Emocional i Salut Mental t'espera el 20 d'octubre
Activitats externes Institucional
Un informe de L’Observatori dels Drets de la Infància amb participació del COPC alerta que la sanitat pública no arriba a atendre ni la meitat dels trastorns mentals

L’Observatori dels Drets de la Infància del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya acaba de publicar l’informe La salut mental de la infància i l’adolescència a Catalunya: situació actual, mancances i propostes, amb dades molt preocupants sobre l’atenció a la salut mental de la població infantil i adolescent a Catalunya.

Consulteu l'informe

Algunes de les CONCLUSIONS d'aquest informe, elaborat per un Grup de Treball de Salut Mental coordinat per Roger Ballescà, vicesecretari de la Junta de Govern del COPC, són:

 1. SATURACIÓ DELS CENTRES. Els diferents dispositius que atenen les problemàtiques d'aquesta població es troben desbordats per la demanda, des de fa anys i en tots els nivells assistencials. Als centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) la mitjana de visites anuals per pacient és de 7,9, el que representa una visita cada mes i mig. La saturació dels centres implica que l’atenció acabi centrant-se més en l’emergència que en la prevenció, sovint esdevingui tardana i amb menys intensitat de la necessària, cosa que disminueix la capacitat terapèutica i contribueix a un abordatge psicofarmacològic excessiu del malestar, cosa que alhora situa el nostre país en els primers llocs en consum de psicofàrmacs al món.

 2. POBLACIÓ INFANTOJUVENIL SENSE ACCÉS. Bona part dels nens, nenes i adolescents (NNA) que necessiten atenció en salut mental i/o addiccions queden fora del sistema d’atenció públic. Els CSMIJ atenen aproximadament un 5% de la població infantil i juvenil, mentre que la major part d’estudis epidemiològics indiquen que les problemàtiques de salut mental afecten entre el 10% i el 20% d’aquesta població. El mateix passa en atenció precoç, on els CDIAP amb prou feines atenen el 50% de la seva població diana. Així, bona part dels NNA que pateixen algun problema de salut mental o bé no està rebent atenció o bé rep atenció privada, amb l’esforç econòmic i la desigualtat social que això comporta.

 3. MANCA DE PROFESSIONALS A LA SANITAT PÚBLICA. Mentre la mitjana a la Unió Europea era de més de 18 professionals per cada 100.000 habitants el 2010, a Catalunya, en l’actualitat, és de tan sols de 9 especialistes en psicologia clínica per 100.000 habitants. A més, tal com recull l'informe, la psicologia clínica, en el seu conjunt, ha perdut gairebé el 35% de professionals des de la creació de l’especialitat l’any 1998 fins a l’actualitat, i es preveu que la pèrdua continuï augmentant, llevat que el nombre de places de formació sanitària especialitzada incrementi dràstica i urgentment.

El document també destaca altres problemes, com la dificultat per contractar especialistes en psicologia clínica, ja sigui per ampliar dispositius, per cobrir baixes laborals o per manca de professionals; la manca d'especialitats sanitàries oficialment reconegudes; la manca d'estudis epidemiològics actualitzats sobre infància i adolescència; la manca de polítiques específiques d’infància i la visió adultocèntrica, entre moltes altres.


Les propostesEl Grup de Treball de Salut Mental, coordinat per Roger Ballescà (al mig, a l’esquerra), presenta l'informe a la consellera de Drets Socials, Violant Cervera.

Al final del document, s'apunten unes desenes de propostes de solucions per a aconseguir canviar l'actual situació, entre les quals destaquen les següents:

 1. Augmentar el nombre de recursos, serveis i ràtios de professionals en salut mental infantojuvenil i atenció precoç.

 2. Incrementar dràsticament i urgentment les places de Formació Sanitària Especialitzada en Salut Mental (Psicologia Clínica, Psiquiatria i Infermeria en Salut Mental). En el cas de les places PIR, cal un augment de fins a un mínim de 400 places anuals a tot l’Estat.

 3. Implementar i consolidar la psicologia general sanitària a l’atenció primària, amb plenes competències en l’àmbit de la prevenció i la promoció de la salut mental i de manera coordinada amb els professionals especialistes.

 4. Implementar mesures perquè les places de Psicologia Clínica que no es puguin cobrir
  per manca d’especialistes es puguin ocupar amb psicòlegs generals sanitaris (PGS)
  que acreditin experiència i competències suficients i amb seguretat jurídica per al seu exercici professional.

 5. Crear noves especialitats sanitàries en l’àmbit de la salut mental:
  — Psicologia Clínica Infantil i de l’Adolescència
  — Neuropsicologia Clínica

El Grup de Treball ha assegurat que cal desenvolupar més aquest informe i que seguirà treballant en pròximes versions amb noves i més completes conclusions.


En conclusió


Segons el coordinador de l'informe, Roger Ballescà:

"Aquest document suposa una radiografia a la salut mental infantojuvenil a Catalunya que ens està alertant que l'assistència en salut mental és insuficient, no arriba a tota la població, quan arriba ho fa de forma precària i, tot i que tenim professionals molt competents, no són suficients".

"Necessitem urgentment més places PIR, més especialistes a la pública i més especialitats de l’àmbit de la infància i l’adolescència. I davant la manca d’especialistes, que malauradament persistirà en els anys vinents, cal recórrer a la Psicologia General Sanitària (PGS), especialment en l’àmbit de l'atenció primària".
"Pensem que el 50% dels trastorns mentals apareixen per primera vegada abans dels 14 anys i un 75% comencen abans dels 18 anys, segons l'OMS. És a dir, que no només ens estem jugant la salut actual, sinó la salut de la població del futur".


Activitats externes Comunicats Institucional Notícies destacades
El Col·legi convoca eleccions col·legials a juntes directives de les seccions i a juntes rectores de les delegacions territorials

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha acordat convocar eleccions a juntes rectores de les delegacions territorials i a juntes directives de les seccions professionals del Col·legi. La data designada per a les eleccions és el dia 30 de novembre i es realitzaran amb vot electrònic i de manera presencial, per tal de facilitar la màxima participació de les persones col·legiades.

Les candidatures han de presentar-se, en ambdues eleccions, abans de les 20.00 h del dia 7 d’octubre de 2022, per escrit i dirigides a la Junta Electoral del COPC, que s’ha constituït d’acord amb el reglament electoral amb dos membres de la Junta de Govern del COPC -la Sra. Ariadna Vilà i la Sra. Carol Palma- i un membre del Consell Social, la Sra. Núria Casanovas. La proclamació de candidatures es farà publica el dia 10 d’octubre, mitjançant el web del Col·legi. En cas que es presenti més d’una candidatura, es convocarà la votació i s’establirà el període de campanya electoral del 14 al 28 de novembre.

 •  Acord de convocatòria d'eleccions col·legials a juntes rectores de les delegacions territorials és el document que regula la proclamació dels membres de la Junta Rectora de les delegacions territorials de Girona, Lleida i Tarragona.

  Qualsevol pregunta o demanda d’informació relativa a la convocatòria es pot adreçar a la Junta Electoral al correu electrònic: eleccions22_delegacions@copc.cat.

 •  Acord de convocatòria d'eleccions col·legials a juntes directives de les seccions és el text legal que estableix la normativa per proclamar els membres de cada junta directiva de les 12 seccions professionals del COPC:  Secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes (ARC); Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia; Secció de Psicologia Coaching; Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats; Secció de Psicologia de l’Educació; Secció de Psicologia d’Emergències; Secció de Psicologia de l’Esport; Secció de Psicologia de la Intervenció Social; Secció de Psicologia Jurídica; Secció de Psicologia de la Mobilitat i de la Seguretat; Secció de Neuropsicologia, i Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball.

  Qualsevol pregunta o demanda d’informació relativa a la convocatòria es pot adreçar a la Junta Electoral al correu electrònic: eleccions22_seccions@copc.cat.

En la pàgina web d'eleccions del COPC es posa també a disposició de totes les persones interessades el recull d'informació vinculat al procés electoral així com diversos documents útils per a les possibles persones candidates (calendari electoral, model d'aval i de presentació de candidatura, etc).


Institucional
Record a Mari Pau González

Mari Pau González Gómez de Olmedo, psicòloga clínica i doctora en psicologia va morir el passat 11 de juliol. Mari Pau va ser una referent en la professió, especialment en temes de psicologia i promoció de la salut, el que de manera àmplia denominem Salut Pública. La seva trajectòria professional fou brillant, vinculada sempre a projectes nous, originals i d’envergadura.

La seva labor professional s’ha desenvolupat, entre d’altres institucions, a l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya com a tècnica de Salut Pública, però la Dra. González ha tingut també una àmplia experiència docent, amb participació en diverses universitats com la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, entre d’altres. En la seva tasca com a investigadora ha format part de diversos grups com el d’investigació en salut i estrès (GIES) de la Universitat Autònoma de Barcelona, o el grup d’Investigació Biomèdica (IDIBELL) a l’Hospital de Bellvitge. En els últims anys fou coordinadora científica del Programa d’Atenció Integral a la Malaltia Avançada de la Obra Social la Caixa, per passar després al càrrec de Coordinadora de Promoció de la Salut i Prevenció de la Fundació Galatea. 

La Fundació Galatea és una entitat creada pel Col·legi de metges amb l’objectiu de cuidar de la salut dels seus professionals, que actualment aplega en el seu patronat tots els col·legis sanitaris i cuida de la salut de tots aquests diferents professionals sanitaris; amb l’arribada de la covid i altres emergències assistencials, la Mari Pau va participar en diferents projectes.

Dintre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya la seva trajectòria ha estat destacada ja que ha assumit, en diferents moments de la seva història, la presidència de la Comissió de Psicologia Clínica i de la Salut (embrió de l’actual Secció) i també el rol de Secretària de la Junta de Govern l’any 2002.

Impulsora d’un grup de Salut Pública al COPC, també era membre de la Junta directiva de la División Profesional de Psicología de la Salud del Consejo General de la Psicología de España com a coordinadora del grup de Salud Pública. 

Tots els llocs, càrrecs i rols professionals són destacables, però és encara més destacable la seva energia, la seva passió i la seva entrega personal en cada comesa. Recordarem la seva imatge aportant idees i experiències, mostrant-se activa i entusiasmada pel desenvolupament de la divisió i de la professió quan la malaltia ja estava en un estadi avançat. Inquieta, valenta i sempre motivada per la professió, amiga dels seus amics i curosa amb les persones del seu voltant, preocupada per ajudar i ser útil, deixa un exemple humà i rigorós a seguir. 

Des d’aquí fem arribar el nostre més sentit condol a la família i  amics. Descansa en pau, Mari Pau! Et recordarem sempre.

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
 Paraules de Tània Estapé i Josep Vilajoana
Institucional
Així va ser l'acte de presa de possessió de la Junta de Govern del COPC

 

La nit del 6 de juliol, el COPC va celebrar l’acte de presa de possessió de la seva nova Junta de Govern, encapçalada per Guillermo Mattioli Jacobs i que va sortir escollida per majoria absoluta (51,92% dels vots) el passat 2 de juny.

L’acte va comptar amb la presència de representants del Departament de Salut de la Generalitat, la Universitat de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, el Consejo General de la Psicología i les Seccions i els Grups de Treball, que van voler donar suport a la junta electa.

El primer a parlar va ser l’exdegà Josep Vilajoana, que va felicitar l’actual equip “pel seu tarannà i bona feina” i per la valentia d’haver introduït al COPC el vot telemàtic a les eleccions, a més de ressaltar el seu entusiasme i el clima laboral aconseguit, i aconsellar-los mantenir l’obertura de mires.

El degà Mattioli va començar el seu parlament agraint la presència administrativa a l’acte, i recordant que "Vam començar fa 4 anys amb 3 paraules-missió: transparència, descentralització i ocupabilitat. I ara esperem complir-ne 3 més: presència, prestigi i professió". També va reconèixer el bon moment de la psicologia i va agrair que la salut mental i el benestar emocional hagin passat a ser una prioritat de govern. I va dedicar uns minuts als actuals reptes que tenim al davant: canviar el context legal de la professió, aconseguir més especialistes i especialitats també fora de l’àmbit sanitari, un grau amb competències professionals i més presència al Sistema Nacional de Salut.  

A continuació, es va projectar un vídeo on els actuals membres de la junta resumien les seves principals línies d’actuació previstes i que es pot veure seguint el següent enllaç.

 
 

Per últim, va prendre la paraula la vicedegana Dolors Liria, tot destacant la implicació i el compromís de la nova junta, i la seva vocació. Una vocació dirigida no només a les persones que atenen com a professionals, sinó també per fer avançar la psicologia. A més, va assegurar que la junta seguirà fent “la mateixa incidència política per tal que es destinin recursos, es prenguin decisions que afavoreixin la nostra professió i la salut mental de la ciutadania”. I per acabar va agrair la bona feina als quatre membres que van deixar la junta –Laia Rosich, Rafael Penadés, Connie Capdevila i Jaume Descarrega- “per les seves importants aportacions” i va donar la benvinguda a les noves incorporacions –Carme Calafat, Dimitra Doumpioti, Carol Palma i Ariadna Vilà-, “quatre excel·lents professionals” que aportaran “una perspectiva renovadora i fresca”.

Un cop fora de la sala d’actes, els presents van poder gaudir d’un còctel amb música en directe que va fer de teló de fons tant de l’esperada celebració com de fèrtils interaccions entre els presents.

[En aquest enllaç, es pot consultar la galeria d'imatges de la vetllada].

Institucional