Organitzador: Comissió Psicoanàlisi × Organitzador: Junta Territorial ×
1