Roger Ballescà compareix en representació del COPC a la Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions del Parlament de Catalunya

Durant la seva participació el passat 10 de juny, el vicesecretari del Col·legi va desgranar les oportunitats que ofereix la psicologia en l'abordatge de la salut mental i les principals problemàtiques per exercir en l'àmbit públic

Roger Ballescà, vicesecretari del Col·legi, va participar en la sessió ordinària de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions celebrada al Parlament de Catalunya el passat 10 de juny. Durant la sessió, diversos especialistes de l’àmbit sanitari i social i grups parlamentaris van poder realitzar les seves aportacions en relació amb la prevenció, la promoció i l'abordatge de la salut mental.

Després d’una breu introducció i unes necessàries paraules d’agraïment per poder formar par a la Comissió, el vicesecretari del COPC va abordar, per una banda, les problemàtiques a les quals cal fer front i, per l'altra, va reflexionar vers les oportunitats que ofereix la psicologia en l’àmbit de la salut mental.

Tal com va exposar Ballescà durant la seva compareixença: ”Som conscients des del Col·legi que hi ha una percepció social de què necessitem més psicologia.[...]Una de cada quatre consultes en atenció primària està relacionada amb algun trastorn mental [...] i malauradament som el país capdavanter a  nivell mundial en l’ús de psicofàrmacs, pel que sabem que hi ha un malestar emocional latent molt important i que aquest malestar demana ser tractat”.


Roger Ballescà, vicesecretari del COPC durant la seva compareixença

“També sabem que la ciutadania cada vegada més demana menys fàrmacs i més intervencions basades en la paraula i en la relació i ho demanen perquè saben, igual que els psicòlegs, que la psicologia funciona i no només funciona, i per tant és eficaç i és eficient, sinó a nivell de cost-benefici és superior a altres intervencions terapèutiques com la farmacològica”, explicava Ballescà.

"L’accés a tractaments psicològics de qualitat és la intervenció preferible i més cost-efectiva. Ja s’està implementant en altres sistemes de salut avançats i pensem que Catalunya no es pot quedar enrere".

Durant la seva compareixença, Roger Ballescà va assenyalar diferents problemàtiques actuals com la manca i pèrdua d’especialistes en psicologia clínica amb les ràtios molt per sota de la mitjana europea, l’actual paper de la psicologia general sanitària o la necessitat de creació de noves especialitats. Fruit d’aquestes reflexions, Ballescà va compartir amb els i les assistents les següents propostes:  

  • Cal un augment dràstic de les places PIR.

  • Cal implementar mesures perquè les places de psicologia clínica que no es poden cobrir es puguin cobrir amb psicòlegs i psicòlogues generals sanitaris que demostrin competències suficients i que els i les professionals ho puguin fer amb seguretat jurídica i laboral.

  • Demanem canvis legislatius perquè els i les professionals generals sanitaris tinguin dret a exercir la seva tasca en el Sistema Nacional de Salut.

  • És necessària la creació de noves especialitats fent especial èmfasi en les especialitats en infància i adolescència, neuropsicologia, psicooncologia i cures pal·liatives.

Podeu recuperar el vídeo complet de la sessió al Canal Parlament, seguint aquest enllaç. Les intervencions del representant del COPC, Roger Ballescà, es poden trobar en els minuts 01:58 i 02:48.

Participants d’altres institucions o col·legis professionals: representant del Col·legi de Metges de Barcelona, Sra. Sonia Miravet; representant del Consell d’Infermers i Infermeres de Catalunya, Sr. Pere Dalmau; representants del Col·legi d’Educadores i Educadors de Catalunya, Sr. Marc Queralt, Sr. David Ventura i Sra. Marta Pi Masias; i representant del Col·legi de Treball Social de Catalunya, Sr. Àdam Benages.

Des del COPC esperem poder continuar col·laborant amb la Comissió en un repte majúscul, i tan necessari, com és el de garantir el màxim benestar emocional del conjunt de la ciutadania i un abordatge de qualitat, basat en la paraula i la relació, dels seus malestars psicològics.

Comparteixen COPC
El Grup d’Experts en TIC del COPC reflexiona sobre l’ePsicologia i la deontologia de la pràctica psicològica a distància
El treball dona consells sobre com hauria de ser l'ePsicologia, en un moment en què la comunicació professional-pacient està variant