La Junta Electoral proclama les candidatures definitives a la convocatòria extraordinària a les juntes directives de les seccions de coaching i esport

No s’ha presentat cap recurs ni impugnació contra la publicació provisional de les candidatures i, per tant, s'han presentat dues candidatures a la Secció de Psicologia Coaching i una a la Secció de Psicologia de l'Esport.

Publicació definitiva de candidatures

Pel present es publica, per ordre de llista del cognom dels candidats i candidates a la presidència de la Junta Directiva, el llistat definitiu de candidatures presentades. Per part de la Junta Electoral s’han aprovat totes les candidatures presentades, les quals han complert els requisits formals establerts i han aportat els avals necessaris. En el cas de la Secció de Psicologia Coaching s’hi han presentat dues candidatures i per la Secció de Psicologia de l’Esport s’ha presentat una candidatura.

No s’ha presentat cap recurs ni impugnació contra la publicació provisional de les candidatures.


LLISTA DE CANDIDATURES PER SECCIÓ


SECCIÓ DE PSICOLOGIA COACHING

Candidatura 1 (YOLANDA ARTERO RODRÍGUEZ – 6.630)
1.- Presidenta: Yolanda Artero Rodríguez – 6.630
2.- Vicepresidenta: Victoria García Masip – 19.674
3.- Secretària: Carolina Michavila Calvet – 4.142
4.- Tresorer: Carles Ríos Fernández-Pacheco – 20.734
5.- Vocal 1: Marc Rodríguez Fernández – 29.336
6.- Vocal 2: Thais Casals Isart – 11.582
7.- Vocal 3: Noemí Farré Canela – 25.994
8.- Vocal 4: Nuria Piqué Zorrilla – 7.138
9.- Vocal 5: Maria Antonia Carmona Carles – 8.292

Candidatura 2 (ALDO JAVIER PRIZMIC KUZMICA-11.723)
1.- President: Aldo Javier Prizmic Kuzmica – 11.723
2.- Vicepresidenta: Carme Gil Ripoll – 7.003
3.- Secretària: Blanca Pérez Puertas –20.990
4.- Tresorer: Fernando Portolés Casado – 24.369
5.- Vocal 1: Joan Boada Grau – 2.552
6.- Vocal 2: Enrique Matarín de Dios – 19.023
7.- Vocal 3: Lucía Alejandra Mayans Brun – 14.477
8.- Vocal 4: Alejandro Vilella Pérez – 28.830


SECCIÓ DE PSICOLOGIA DE L’ESPORT

Candidatura 1 (OLIVER MARTÍNEZ MORALES- 8.647)
1.- President: Oliver Martínez Morales – 8.647
2.- Vicepresident: Pere Jansà Rodríguez – 30.936
3.- Secretària: Cristina Llovera Rosell – 29.578
4.- Tresorer: Vicenç Raluy Dorca – 9.710
5.- Vocal 1: Ivan Bonilla Garrindo – 26.485
6.- Vocal 2: Marta Borrueco Carmona – 24.436
7.- Vocal 3: Patricia Sánchez Luling – 18.472
8.- Vocal 4: Bernat Cardell Quintana – 29.193
9.- Vocal 5: Sergi Fosalba Vidal – 29.349


La Junta Electoral
16-1-2023


Comparteix

Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una malaltia incapacitant
La Secció de Psicologia d'Emergències del COPC publica la infografia divulgativa "Què és i què no és depressió?"