GT Psicologia de la creativitat i innovació a les organitzacions

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Psicologia de la creativitat i innovació a les organitzacions

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
JUDITH-MARIA LAFARGA SIRES Coordinador/a
Presentació

Quan parlem de creativitat i innovació a les organitzacions parlem de persones que creen i persones que innoven i que, en fer-ho, ho fan en entorns que afavoreixen o dificulten aquesta tasca creativa i innovadora. Darrerament es parla molt de creativitat i innovació, ja que tot i que sempre ha estat important, ens trobem en un moment crític en què la creativitat i la innovació -juntament amb la iniciativa emprenedora- seran l’instrument amb què es resoldran els problemes de manca d'innovació a les organitzacions i de competitivitat del país. 


Les persones creem, innovem i emprenem, però, per què unes més que altres? Podem contribuir els psicòlegs i psicòlogues a ajudar, acompanyar o fer créixer la creativitat en les persones i la innovació en les organitzacions?


Objectius
  • Aprofundir en aquelles temàtiques en què psicologia-creativitat-innovació-organitzacions interseccionen.

  • Aplicar tècniques de creativitat a problemes en la població en general en l'àmbit de la psicologia.

  • Reflexionar al voltant de la matèria psicologia de la creativitat i innovació a les organitzacions.

  • Potenciar la participació col·legial.