Publicitat al COPC

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ofereix un canal de difusió entre els col·legiats i col·legiades que així ho han autoritzat (actualment, uns 10.500) per a cursos, formacions, activitats i oferta de serveis d’organitzacions externes al COPC.

Aquest servei de publicitat s’efectua mitjançant un enviament d’un correu electrònic massiu (email marketing) que proveeix l’anunciant, i que té un cost de 350 euros + IVA (423,50 euros). El preu té un 10% de descompte per enviament en cas que se’n contractin 3 per al mateix any natural i se'n faci el pagament conjunt.

Cal remarcar que tota publicitat ha d’estar validada pel Departament de Formació del COPC amb un mínim de 15 dies d'antelació respecte la data d'enviament acordada, per tal de garantir que tot enviament és susceptible d’interès per al conjunt dels seus col·legiats i col·legiades.

D'altra banda, per tal d'assegurar una correcta validació i preservar la qualitat del servei, s'estableix la publicació d'un màxim de 4 formacions o activitats per enviament

Els enviaments es duen a terme tots els dilluns i dimarts de l'any amb reserva prèvia.

Per últim, cal recordar que els màsters, postgraus, cursos i activitats pròpies del COPC, o en què hi participa o col·labora, es comuniquen a tota la col·legiació mitjançant els mitjans de comunicació propis: la pàgina web, l’Infocopc, Facebook, Twitter i Linkedin.

Per a més informació, escriu-nos a comunicacio@copc.cat.