PSICURT 


Festival de curtmetratges sobre salut mental 
de Tarragona i Reus

Del 6 al 9 d'octubre de 2022

Psicurt, edicions anteriors

Organització

Patrocini

Col·laboracions


Contacte  
info@psicurt.com