La Delegació Territorial de Tarragona del COPC signa un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya

Les dues institucions col·laboren per lluitar contra l'intrusisme i fomentar l'ocupabilitat i les competències professionals de la col·legiació.

La Delegació Territorial de Tarragona del COPC i el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT)  han signat un conveni de col·laboració per fomentar l'ocupabilitat i les competències professionals dels seus col·legiats i col·legiades a través de conferències tècniques, activitats formatives, tallers, cursos, jornades... i altres iniciatives organitzades conjuntament o que es posaran a disposició recíprocament. 

Les dues institucions ja han participat conjuntament amb altres col·legis professionals de l'àmbit de la salut del territori, en activitats per promoure la professió i la col·legiació, amb alguns dels quals també s'ha signat un conveni de col·laboració. La durada de l'acord és d'un any, però es pot prorrogar amb un preavís de dos mesos. El document ha estat signat per Eva Llatser com a presidenta de la Delegació de Tarragona del COPC i per Roser Martí com a presidenta del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes a Catalunya.


La Delegació Territorial de Tarragona espera que el conveni sigui productiu i que generi noves oportunitats en benefici dels col·legiats i col·legiades.

Comparteix

Comparteix

La Delegació de Tarragona signa un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona
La finalitat del conveni és fomentar la lluita contra l’intrusisme, l’ocupabilitat i l’assoliment de competències professionals.