Conveni entre la Universitat de Girona i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per a l’ús de la biblioteca de la Universitat de Girona

El passat 19 de gener de 2022 , el Dr. Joaquim Salvi Mas, Rector Magnífic de la Universitat de Girona (UdG), i el president de la Junta rectora de la Delegació, Dr. Francesc Molinero Ruiz van signar el conveni per l'ús de la biblioteca de la UdG.

La UdG disposa d'una biblioteca amb serveis i fons documentals especialitzats en temàtiques d'interès per als col·legiats i, ara, se li ha donat forma amb un conveni, tot i que fa molts anys que existeix aquest servei.

Els col·legiats i col·legiades podran accedir com a usuaris o usuaris externs. Hauran de disposar d'un carnet identificatiu personal que es facilitarà des de la biblioteca, prèvia sol·licitud de la persona interessada i presentant les credencials de col·legiació.

Es tindrà lliure accés a les instal·lacions de la Biblioteca de la Universitat de Girona, i podran consultar el fons bibliogràfic amb la possibilitat d'endur-se en préstec fins a 5 documents i renovar-los 3 vegades.


Comparteix

El vincle i les conductes de risc en adolescents fonamenten una jornada i un curs el 19 i 20 de novembre
La Delegació Territorial de Girona organitza les dues formacions, l’una per a un perfil transversal, l‘altra per a professionals de la psicologia i la psiquiatria.