Catàleg


Informació del nou servei de préstec de tests:  

Us recordem que no es poden comprar fulls de resposta o correccions de forma independent. Només s’oferiran en el cas que reserveu un pack (amb un límit de 15 usos per paquet). 

Els paquets (packestan pensats per a passacions individuals i inclouen: els manuals, material manipulatiu i quaderns de preguntes en format consulta (s’han de retornar a la biblioteca), els fulls de resposta per una sola aplicació, i la correcció informàtica corresponent, en el cas que la prova en tingui.   

Per demanar un paquet (packheu de buscar en el catàleg el test que us interessi + PACK.  

  • Per exemple, si voleu fer una aplicació del TAMAI, hauríeu de buscar: TAMAI PACK al cercador.  

Si reserveu el test sense el pack se us prestarà el manual de consulta i el material manipulatiu si en porta, sense cap full de respostes i/o correcció informàtica.  

BYI-2 DEPRESSIÓ PACK
3,61 € for 15 days 3.61 EUR
BYI-2 ANSIETAT PACK
3,61 € for 15 days 3.61 EUR
BYI-2 IRA PACK
3,61 € for 15 days 3.61 EUR
BYI-2 CONDUCTA DISRUPTIVA PACK
3,61 € for 15 days 3.61 EUR
BYI-2 AUTOCONCEPTE PACK
3,61 € for 15 days 3.61 EUR
BYI-2 COMPLET PACK
16,94 € for 15 days 16.94 EUR
BYI-2 DEPRESSIÓ + IRA PACK
7,22 € for 15 days 7.22 EUR
BYI-2 DEPRESSIÓ + CONDUCTA DISRUPTIVA PACK
7,22 € for 15 days 7.22 EUR
BYI-2 DEPRESSIÓ + AUTOCONCEPTE PACK
7,22 € for 15 days 7.22 EUR
BYI-2 ANSIETAT + IRA PACK
7,22 € for 15 days 7.22 EUR
BYI-2 ANSIETAT + CONDUCTA DISRUPTIVA PACK
7,22 € for 15 days 7.22 EUR
BYI-2 ANSIETAT + AUTOCONCEPTE PACK
7,22 € for 15 days 7.22 EUR
BYI-2 IRA + CONDUCTA DISRUPTIVA PACK
7,22 € for 15 days 7.22 EUR
BYI-2 IRA + AUTOCONCEPTE PACK
7,22 € for 15 days 7.22 EUR
BYI-2 CONDUCTA DISRUPTIVA + AUTOCONCEPTE PACK
7,22 € for 15 days 7.22 EUR
BYI-2 DEPRESSIÓ + ANSIETAT + IRA PACK
10,83 € for 15 days 10.83 EUR
BYI-2 DEPRESSIÓ + ANSIETAT + AUTOCONCEPTE PACK
10,83 € for 15 days 10.83 EUR
BYI-2 DEPRESSIÓ + IRA + CONDUCTA DISRUPTIVA PACK
10,83 € for 15 days 10.83 EUR