Estat de benestar i exclusió social : nous reptes professionals : mites del tercer mil·leni : dijous 6 i divendres 7 d'abril del 2000, Auditori Winterthur

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa