El Métode Picó per parlar en públic :secrets i tècniques per millorar la comunicació /Alfred Picó

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa