El Métode Picó per parlar en públic : secrets i tècniques per millorar la comunicació / Alfred Picó

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa