Atur i salut : compilació de les aportacions al Seminari organitzat el 25 d'abril de 1983 per l'Institut d'Estudis de la Salut / [editors: Joan J. Artells i Herrero, Oriol Ramis i Juan]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa