Com a casa : procés de canvi cap al model de residència gerontològica centrat en les persones / equip de recerca: per l'Ajuntament de Barcelona: Àngels Campos, Laura Porzio ; per la Fundació Casa Asil: Ascenció Finet, Teresa Marfull, Susanna Fraile

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa