Avaluació de la comprensió lectora. Vol. I : proves ACL. Cicle inicial de primària / Glòria Català ... [et al.] ; assesor pedagògic Gabriel Comes i Nolla ; anàlisi psicomètrica: Jordi Renom i Pinsach

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa