Intervenció amb adolescents que viuen, o que exerceixen, relacions afectives-sexuals abusives o altres manifestacions de violència masclista des dels serveis socials públics de Barcelona per atenció ambulatòria de tractament en violència masclista / [coordinat per: Georgina Oliva i Peña, Margarida Saiz i Lloret]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa