De la formació especialitzada a la pràctica assistencial : -- aportació de la Comissió de Medicina i Especialitats relacionades del CCECS (2005-2008) / -- Comissió de Medicina i Especialitats Relacionades del CCECS

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa