Avançar en Atenció Gerontològica Centrada en la Persona : marc i fases per liderar un canvi de model / Teresa Martínez Rodríguez ; [traducció al català de Berta Crous Castañé]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa