Avançar en Atenció Gerontològica Centrada en la Persona : -- marc i fases per liderar un canvi de model / -- Teresa Martínez Rodríguez ; [traducció al català de Berta Crous Castañé]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa