La Millora de la qualitat dels centres de protecció a la infància -- criteris per a l'avaluació des de la perspectiva dels professionals implicats / -- Pilar Morros i Vigil

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa