Avaluació de la comprensió lectora. Vol. II : proves ACL. Cicle mitjà i superior de primària / Glòria Català ... [et al.] ; assesor pedagògic Gabriel Comes i Nolla ; anàlisi psicomètrica: Jordi Renom i Pinsach

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa