Avaluació de la comprensió lectora. Vol. II :proves ACL. Cicle mitjà i superior de primària /Glòria Català ... [et al.] ; assesor pedagògic Gabriel Comes i Nolla ; anàlisi psicomètrica: Jordi Renom i Pinsach

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa