Les Altes capacitats : detecció i actuació en l'àmbit educatiu / elaboració: Direcció General d'Educació Infantil i Primària, Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa