Guia de recomanacions per a la detecció de violència masclista en homes : circuit Barcelona contra la violència vers les dones / coord. per Aharon Fernández Cuadrado, Bàrbara Roig Merino. Projecte "Canviem-ho". Servei d'Atenció a Homes per a la Promoció de Relacions No violentes (SAH). Direcció del Programa de Dona. Ajuntament de Barcelona ; elaborada per Belén Benito Badorrey... [et al]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa