Educació superior i treball a Catalunya anàlisi dels factors d'inserció laboral / editor: Antoni Serra Ramoneda ; [autors: Albert Basart Capmany ... [et al.]]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa