Eliminació de barreres arquitectòniques als municipis : -- normativa i suggeriments : Barcelona, 1984 / -- [treball encomanat per la Direcció General de Serveis Socials a l'arquitecte Xavier Garcá-Milà i Llovera]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa