Eliminació de barreres arquitectòniques als municipis : normativa i suggeriments : Barcelona, 1984 / [treball encomanat per la Direcció General de Serveis Socials a l'arquitecte Xavier Garcá-Milà i Llovera]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa