Experiència d'ús i resultats d'una escala de valoració sociofamiliar en ancians per part de treballadors socials en serveis socials i sanitaris a la comarca d'Osona / Carme Guinovart Garriga, Eva Rovira Soler, Anna Rufí Vilà

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa