La Universitat pública catalana d'avui : dimensió, eficàcia i eficiència / Francesc Xavier Grau Vidal

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa