Autonomia i dret : II jornada / organitzada per: Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, Consell de l'Advocacia Catalana, Barcelona, 7 de maig de 2004

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa