Lligams i solituds : el quotidià segons la clínica psicoanalítica : [Ies Jornades de l'Escola Europea de Psicoanàlisi-Catalunya, 28 i 29 de maig de 1994]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa