Les Competències transversals en el marc de l'EEES : -- l'assessorament psicopedagògic en el nou model educatiu / -- [Gabriel Chancel Valente, Nuria Martínez García, Alicia Cuéllar Corona]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa