La Percepció dels estudiants i graduats sobre la Universitat Pública : VII Jornada dels Consells Socials de les Universitats Públiques Catalanes : 15 de novembre de 2001 = La Percepción de los estudiantes y graduados sobre la Universidad Pública : VII Jornada de los Consejos Públicos de las Universidades Públicas Catalanas : 15 de noviembre de 2001

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa