Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció : aprovada pel Ple del Parlament ... en la sessió núm. 67, del 16 de desembre de 2009 ... publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 605/VIII, del 23 de desembre de 2009, promulgada el 23 de desembre de 2009 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5536, del 30 de desembre de 2009)

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa