Évaluer des projets sociaux dans les pays en développement / Howard E. Freeman, Peter H. Rossi, Sonia R. Wright

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa