Évaluer des projets sociaux dans les pays en développement / Howard E. Freeman, Peter H. Rossi, Sonia R. Wright

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa