Aprendre d'emprendre : com educar el talent emprenedor / [Direcció científica] Luisa Alemany, José Antonio Marina, José Manuel Pérez Díaz-Pericles ; [Autors] Carmen Pellicer, Beatriz Álvarez, Juan Luis Torrejón

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa