El Futur de la universitat i les reformes legislatives: el debat en els consells socials / VI Jornada de treball dels Consells Socials de les universitats públiques catalanes, 20 de setembre del 2000

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa