Codi civil de Catalunya i legislació complementària : (amb notes de concordança i jurisprudència) / edició preparada, anotada i concordada per Joan Egea Fernández, Josep Ferrer Riba; amb la col·laboració de Esther Farnós Amorós

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa