Aproximació metodològica al "canvi d'actituds" : experiència d'intervenció psico-social amb col·lectius en situació de probresa, en el marc del Programa Onyar Est/ Mª Àngels Lloret i Sarrats, Fèlix Àlvarez Niebla

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa