Aproximació metodològica al "canvi d'actituds" : -- experiència d'intervenció psico-social amb col·lectius en situació de probresa, en el marc del Programa Onyar Est/ -- Mª Àngels Lloret i Sarrats, Fèlix Àlvarez Niebla

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa