Aportacions per a un estudi tècnic sobre els autistes adults profunds : (severament afectats - 80 % del conjunt dels adults) / treball realitzat pel Dr. Josep Rom i el Sr. Francesc Cuxart, de l'Equip tècnic de CERAC-APAFACC = Aportaciones para un estudio técnico sobre los autistas adultos profundos : (severamente afectados - 80 % del conjunto de los autistas) / trabajo realizado por el Dr. Josep Rom y el Sr. Francesc Cuxart, del Equipo técnico de CERAC-APAFA

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa