Estrangers en centres penitenciaris / [autors principals: Manel Capdevila, Marta Ferrer Puig ; altres autors: Núria Espinal... [et al.]]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa