Taller de memoria : -- ejercicios prácticos / -- Jordi Gich Fullà, Faustino Diéguez-Vide, Eva Busquests Izquierdo

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa