El Papel del psicólogo en centros residenciales geriátricos : revisió de la situació actual i proposta de funcions per a un desenvolupament òptim de l'activitat = El papel del psicólogo en centros residenciales geriátricos : revisión de la situación actual y propuesta de funciones para un desarrollo óptimo de actividad/ Sergi Arenas i Guarch, Esther Pratginestós Gonzalo

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa